Reklama
 
Blog | Vlastimil Blaťák

Česko-píárový slovník politicky ambiciózních jedinců, a s vysvětlivkou

Píárová vyjádření mívají nějaké společné znaky. Kromě totální bezobsažnosti je to především velmi zvláštní jazyk, který zahaluje do neproniknutelné mlhy vágnosti zjevnou tupost mluvčích, toužících znít velmi seriózně. Užití tohoto zpotvořeného jazyka se však netýká jen „mluvčích z povolání“, ale především jedinců, jejichž osobní ambice sahají o kilometry dál, než inteligence. Říkám jim PABlbové (to jsou normální Blbové, ale Politicky Ambiciózní). V regionech jsou všude; čím větší díra, tím víc jich je.

PABlbové jsou velmi často mladí (ne vždy), kteří nikdy pořádně nepodnikali, nevychovali dosud děti, nikdy nic nevytvořili, nezažili krachy, vzestupy a pády, životně nedozráli, mají ale nepřekonatelné ambice dotáhnout to pokud možno daleko, vysoko a široko. Aby ambice naplnili, nenapadlo je nejdřív něco dokázat nebo vytvořit a dozrát; raději si již krátce po dvacítce věku osvojili píárové manýry, začali užívat slovo „potažmo“ a zahlcovat facebook selfíčky s těmi, mezi které touží proniknout. Tu a tam jdou nahoru i velice rychle, obvykle v přímé úměrně s tím, jak moc v příslušné partaji potřebují užitečného blba alias kejvače. Ta mlžná clona vágnosti, myšlenkové ubohosti, ale především neskonalých ambicí doslova děsí.  Uvádím výběrový slovníček výrazů a slovních obratů, při jejichž výskytu v textu by měl občan – volič – velmi výrazně zbystřit:

Aktivně (vstupovat do diskuse) – v praxi se „aktivním vstupováním“ chápe výhradně souhlas se stanoviskem těch, jimž je záhodno lézti někam. Že by skutečná „aktivita“ vypadala jinak, je zbytečné dodávat;

Diskutován – témata musejí být „diskutována“. Užití strašného trpného rodu u jedinců skrývajících své pravé úmysly (typicky „bylo rozhodnuto“, ne „já jsem rozhodl a nesu zodpovědnost“) je už bohužel zvykem, když se ale trpný rod dostane i do spojení s diskusí, jedná se o čistý dadaismus

Dobrá věc – jedná se o příspěvek na charitu nebo podílení se na charitě, třeba vaření polívky bezdomovcům, ovšem realizace je přípustná za splnění dvou podmínek: a) darující PABlb v podstatě ani neví, co, proč a komu, ale hlavně b) je nutná profesionální fotodokumentace na sociální sítě, nebo ještě lépe do regionálních médií, které bezmyšlenkovitě přetisknou všechno, co od „potenciálních inzerentů“ dostanou; jinak samozřejmě nemá cenu pomáhat a darovat;

Investor – obvykle je to kriminálník, třeba stavějící „developerský projekt“ na místě dětského hřiště. Jedná se o krycí označení někoho, kdo si chce za peníze koupit čest nebo pověst, případně obojí; je třeba lézti mu do zádele zatvrzelým používáním tohoto výrazu;

Konkrétní – ať už jsou konkrétní argumenty, nebo řešení, či dokonce (nedejbože) problémy, ve skutečnosti čím více je jejich konkrétnost verbálně zdůrazněna, tím spíše ve skutečnosti nezazněl skutečně konkrétní ani jeden. Jde pouze o rétorickou figuru, která má podložit neurčitý argument metafyzickým „něčím“;

Pomoc – výraz „chci pomoct“ by z úst politicky ambiciózních jedinců měl pro všechny ostatní signalizovat stav nejvyššího ohrožení. „Pomoc“ většinou znamená vstup kriminálníka (a jeho vlivu a peněz) do vašeho již existujícího projektu, který se touto pomocí rychle obrátí ve své totální opozitum, nejprve se „optimalizuje“, pak popře sebe sama, a nakonec „pomůže“ jen dotyčnému kriminálníkovi, nikoli vám, a především už vůbec ne tomu projektu; srv. „přijetí bratrské pomoci vojsky SSSR“;

„Pořád je co zlepšovat“ – je jedna z naprosto nechutných a zccela bezobsažných frází, když už opravdu není co říci;

Potažmo – je základní slovo, které je PABlbům nutno užívat, aby svým vyprázdněným argumentům dodali váhy a zdání nějaké podivné odbornosti. Mluvčí tomu slovu ve 100% případů vůbec nerozumí, ale o to častěji je používá. Užití slova „potažmo“ by mělo pro druhou stranu v dialogu znamenat zhruba tolik, jako „rychle pryč“;

Pozitivní (vývoj) – nic pozitivního se nestalo, žádný posun ke světlým zítřkům nenastal, ale je vhodné to říci; „pozitivní“ byly přece i výsledky moskevských jednání v roce 1968;

Projevit připravenost – výraz ani nepotřebuje komentář;

Prohloubit (třeba spolupráci) – slovo v zásadě znamená spolupráci posunutou do polohy, v níž se PABlb cítí být povolán věci řídit a „ovlivňovat“;

Přesah – přesah může mít cokoliv, jakkoliv a kamkoliv, těžko si za tím slovem cokoli představit. Právě proto patří do povinné výbavy každého PABlba;

Rozumný (třeba rozumné argumenty) – to jsou pochopitelně pouze ty, které jsou v souladu;

Spojovat lidi – jedna z nejdůležitějších frází každého, kdo usiluje o nějaké postavení; „spojovat lidi“ v praxi znamená obvykle aroganci až do té míry, že se celý kolektiv naprosto rozklíží;

Společná práce – nutnost společné práce je dokonale dogmatická fáze, protože její potřebnost se nedá racionálně popřít; v praxi ale znamená, že mluvčí tohoto strašného sousloví tak nějak automaticky předpokládá, že je povolán takovou společnou práci určovat, hodnotit a řídit;

Synergie – je jeden z nejdůležitějších výrazů každého PABlba. Nikdy úplně přesně neví, co ten výraz znamená, ale rád jej používá, protože zní skvěle;

Tradiční – tradiční může být třeba ples (města, politické strany); výraz tradiční zde znamená, že má za sebou maximálně dva ročníky;

VIPka – prostor, kde se „potkávají“ dvě kategorie lidí: zaprvé kriminálníci a politici, kteří zde jedí ústřice, lemtají šampaňské ve špičatých botách, ale obvykle jsou dokonale izolováni od „oficiální VIPky“, kde se scházejí hochštapleři a druhořadí obchodníčci všeho druhu, včetně PABlbů, toužící marně po kontaktu s prvními.

(být) Vnímán – PABlb samozřejmě chce být vnímán pozitivně. Je pro něj nepodstatné, že nic neudělal, nic nedokázal, nic nepředvedl. Podstatné je, jak je vnímán. Pokud jste jeho oponentem a on vám například sdělí, že „vaše názory jsou vnímány kontroverzně“, hoďte to za hlavu a nepodléhejte jeho vidění světa. Vy, narozdíl od něj, nemáte obsesi „být vnímáni“. Psychopat je on, ne vy.

Vyslat signál – neuvěřitelný výraz všech, kteří neumějí hovořit z očí do očí a nedovedou říci pravdu; tak chodí a vysílají signály.

Vytvořené podmínky – jedná se o podmínky, které jste měli k práci už před tím, než se do věci začal míchat PABlb. Od té doby se nijak nezměnily; změnilo se to, že on se považuje za jejich tvůrce. Podobně existuje hrozná fáze „vytvářet prostředí“, je to totéž;

Vztahový marketing – naprosto nepochopitelný výraz (mluvčímu zřejmě nikdo nevysvětlil, co je to „martketing“); v principu zřejmě znamená, že někdo s někým chrápe;

Vztahové peníze – zřejmě někdo s někým chrápe za peníze.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama